Select Page

Artikelen door Stefaan

 

 

 

De nood van een wereld met mensen als u en de schrijver, die nu in een crisis in bewustzijn verkeren, riep mede deze site tot leven.

De noodzaak van een geheel andere, meer integere, integrale, verbonden geïnspireerde en natuurlijke manier van leven, dicht bij onszelf en de natuurlijke orde, waarnemen, denken, voelen en actie elke dag anno 2023.

 

Van totaal ‘levend inzicht’ als basis, niet-dogmatisch en zelf/samen als vrienden telkens fris onderzoekend, op voorhand niets verwerpend noch accepterend.

INZICHT in:

1. de zgn. ‘buiten’wereld en de onderliggende samenhang, op deze site met concrete fundamenten voor een intuïtieve, tegelijk degelijk onderbouwde, coherente, trans-disciplinaire wetenschap van blauwdruk van totaalproces- of dynamiek, met vele toepassingen, zoals we in het universum op alle schalen in overvloed ook zien. 

Deze integrale, niet gefragmenteerde intuïtieve maar onderbouwde totaal-wetenschap, vertrekkend van niet-weten (een voorbeeld van artikel hier, Engelstalig en waar mogelijk Nederlandstalig: Holistic Science = www.visionslab.nl/holistic_science of holistische-wetenschap…)

 

2. de, ‘onze’ innerlijke wereld en het (samen)leven, met onszelf (naar eigen Natuur), elkaar en de natuurrijken ‘onder’ en ‘boven’ ons, grotendeels onbekend ook, op deze vnl. Nederlandstalige site over en vanuit levens-& ZELFINZICHT, basis van onze levens(kwaliteit) : 

www.livinginsight.be (binnenkort pas naar intentie ingevuld, nu nog even een aspect van 1.) … Voorlopig nu 6/2021  echter een oude kladversie op livinginsight.googlepages.com (versie nog van 2013 , op de inhoudelijke teksten na verouderd, later nog meer diepgang en actualiteit, 

met dan ook allegorische (beeldende) en andere gedichten(*), verhelderende schema’s, tabellen, tekeningen e.d. die andere wijzen voorbij de woorden – als louter informatiedragers of wijzers naar iets werkelijks – kunnen inspireren, zoals lezers de schrijver vertellen…)

 

3. de twee blijken één totaalbeweging te zijn, dat wordt gaandeweg duidelijk (voor zover al niet het geval voor u, beste lezer) :
“zo boven zo beneden; zo ‘binnen’, zo ‘buiten’ “, de Wet of beter Beginsel van Wederkerigheid of Reciprook Evenwicht maar dan concreet en onderbouwd …

Dit is de dynamiek van het geheel in alle deel-gehelen, onszelf inbegrepen,

in tijdloze context, dus de samenhang die van alle tijden is, overal alle culturen, tijdsgeest en disciplines of [niet-]weten’schapjes’ (van kennis en natuurwet(t)en ook) heen. 

 

We leven momenteel in een turbulente overgangsperiode (zie cycli artikels met onthullende kwalitatief-wiskundige aspecten ook over grotere tijdsschalen ook),
met een aantal fasen van crisis en uitzuiverende gelegenheid tot – zeker ook innerlijke- groei.
Een groei – ook tegelijk op de nu vaak vergeten weg naar binnen, zowel psychisch vooral als technologisch implosief naar een dynamisch, werkelijk nul’punt’ –
naar een ander type wereld en mens, die kan bloeien in goedheid, waarheid en schoonheid,
niet als ideaal in dit tijdperk, maar als dagelijkse levenspraktijk, die nu in u al kan kiemen, omdat alle tijd, ook (wat ons) toekom(s)t, in beginsel nu is…
Zowel psychisch, door dit als feit zelf waar te nemen,
als fysisch,  elders holistisch wetenschappelijk onderbouwd, wonderlijk waar -en hoe- tijd en ruimte gekoppeld blijken.

 

Daarvoor geven we hier als uw mede-levensleerling een aantal concreet deels of grotendeels uitgewerkte kiemen door ter inspiratie in de vorm van vele diverse artikels, en informatie ter onderzoek uit onafhankelijke bron, als zaadjes, elk in eigen gebied en context, voor een komende beschaving in co-creatie met anderen. Dit na jarenlang intensief onderzoek en bezinning -meestal vaak niet online te vinden (wat deze info en uw eigen kritisch onderzoek mede kan initiëren) , vandaar hier voor u geplant voor open, bevragend onderzoek Zaadjes vr komende beschaving in co-creatie met anderen…

 

 

 

 

(*): Een mini-gedicht hier als voorbeeld om ‘holistisch’ – als geheel en vanuit een gehele zienswijze – te verhelderen:

 

“Bladeren van nerf tot bos:

De ongerepte natuur als open boek bij aanwezig zijn. 

Bladeren zijn bladen van de boeken die bomen zijn.

Elke tak een boom

en elke boom het bos.

Waar elke mens de hele mensheid

-zij ‘t op unieke wijze- tentoon spreidt.”

 

De natuurlijke buiten- én binnenwereld als holistische fractal dus… 

Met boom als samen-vattende kaft én inhoudstafel, inhoud incluis, te zien als boek met vele bladzijden…

Het bos doet aan boek’houden’ van de balans ook 

in het ondergronds, onder-liggend organisch netwerk 

van communicatie, feedback en samenhang 

dat de intelligente bomen als kosmische antennes verbindt.

 

Kunnen we onszelf zo lezen, 

als boek dat de mensheid is, vaak ook mens-dom, (af)lerende? 

En zo door de bomen het bos zien

en het bos in elke boom?

Dat is mede de intentie, 

maakt u het mee zo? “

 

Tot hier de voorlopige introductietekst – weldra meer om rustig ter eigen diepzinnig onderzoek in te bladeren hier,

uw mede-levensleerling tot uw dienst,

SVN

NB Dit alles u aangeboden als vertrekpunten, voor zover mogelijk vrij van model of autoriteit buiten die van het zelf geziene innerlijke feit of totaliteit, uiteindelijk mogelijk vrij van zelf als vanzelf … 

 

Links naar artikelen zelf:

integrale gezondheid, gender en dualiteit en verder,

geheimen van 7 stralen en drie-eenheden in allen, quaterniteiten(ook viertallen, zie Integrale Wiskunde) & Quadrivium (de Vier kunsten “van de ‘vrouwelijke’ rechterhersenhelft”: getal, muziek, geometrie en archetypische astro-kosmologie als een verenigd en verenigend geheel in allen – holografisch), 

samenlevingen in balans (zoals ze zullen terugkeren),

Genesis (1:1) van de kosmos,

anthropos (mens) en theos, 

spiraliserende cycli en er uit geraken,

enz.)

 

 • Over SVN, Stefaan Van NUveld

  💜
  🙏🏻
  🤗

  Voel je vrij contact te nemen bij vragen of opmerkingen, beste medelevensleerling…

  NB: Om op de hoogte te blijven van  de recentste artikelen, inzichten en events, kan je je inschrijven voor de nieuwsbrief via onderstaand contactformulier. 

Contact Stefaan

3 + 12 =