Select Page

Samenleving In Balans -Eenheid Vrouwelijk&Mannelijk, Fysica&Metafysica, enz. 

Samenleving In Balans -Eenheid Vrouwelijk&Mannelijk, Fysica&Metafysica, enz (English version/Engelstalige versie  later -zie ook galerij met afbeeldingen hieronder)

 

Beste mede-levensleerling,

 

Zijn fysica en meta-fysica (ook mentaal, persoonlijk en onpersoonlijk) wél beschouwd niet 1 continuüm van dezelfde beweging? …

 

Een “gender-fluïde” overgang of stroom zoals tussen 2 polen van geconditioneerde Schepping altijd en overal in tijdsruimte. 

 

Om naar de wortels van ‘anders’ -in balans- samenleven te gaan, moeten we dieper in onszelf gaan, omdat daar de basis ligt van ons leven en dus onze relatie, hoe we samen leven. 

Daarbij kunnen we in en rond onszelf gender, Mannelijk/Vrouwelijk, ook ten diepste opvatten, 

niet louter letterlijk geslachtelijk als man/vrouw, oorspronkelijk – met biologische basis (zelden 100% het ene of andere),

 

maar als complementaire polariteit, ook psychisch, in elk van ons en in de hele scheppingsdynamiek. 

 

 

Hierna daarover een veelkleurige of inhoudelijk symfonische tekst, waarin beide in vele betekenissen, samenkomen, in tekst en ondersteunde afbeeldingen van deze bipolaire status van wat één is qua betekenis, en 2 of meer qua vorm ter manifestatie . 

 

Maar dit hoeft dus niet in één keer gelezen te worden in tijd. Neem ook de voorziene witruimte en ‘space for “wit” en sla details of paragrafen met insteken ide niet meteen resoneren gerust over daarbij, elk element bevat met eigen accenten het geheel, zoals elk van de 2 polen als deel-geheel, waar elke z’n functie heeft … 

 

Laten we dus ook zo onze veel-&al-zijdige visie beoefenen en geduldig overslaan wat nu nog niet als 1(,)geheel samen-binnen-komt .

 

😉👍🏻🤞🏻

🤗

 

Naar aanleiding van de nood van de wereld en samenleving en ook van Marja De Vries haar boek “Samenlevingen in Balans” na enkele minuten doorbladeren, ook als schrijfoefening voor mezelf met veel “witty” ‘wit’ruimte om tussen de lijnen te lezen (<Latijn intel-legere, wortel van het woord ‘intelligentie’.

 

Geen ‘punt’ als een en ander hierna niet meteen helder is, 

bijvoorbeeld de gebrekkige woorden

of de samenhang met de rest, 

details of zelfs paragrafen (divers van aard), waar je op dat moment niet veel aan hebt, 

en dan beter grote stroming van de rivier verder volgt, waarin sowieso veel golvend samen-komt als ondeelbaar geheel:

 

het gaat hier niet over IQ, louter vaardigheden, aangeleerd, van manipulatie van het geheugen in de geconditioneerde/geprogrammeerde materie van het brein 

– eerder een vriendschappelijke mee-onderzoekende participatie voorbij woorden 

en het geprogrammeerde brein, dat graag iets bij voorbaat aanneemt of verwerpt, 

voor zover mogelijk.

 

Het gaat hier namelijk veeleer 

om een Intel-ligentie, niet van jou of de schrijver, 

die niet om de inhoud of ‘materie’ zelf draait, 

maar de bepalende, voor fysieke ogen onzichtbare ‘donkere’ ‘achtergrond’ruimte-energie-informatie van context relaties in feedback cycli van ten gronde ’10-eenheid’

[maar laat dit alles als intro even los, 

net als de afbeeldingen hier, met meer intuïtieve vorm voor gelijkaardige boodschappen, zoals de 10de kaart in een eerder ontworpen herbronde Sterrenwijs’-Tarotset, een voorlopig vergeten boek voor tijdloze wijsheid wetenschap] :

 

 

in dit boek “Samenlevingen in BaLaNs” kan je in één oogopslag – vanuit een hart of intern geestelijk ‘haard’vuur voor de aard van het geheel- zien:

 

deels toegepaste tijdloze wijsheid, met de 7 (niet ‘toevallig’) inherente wetten of beginselen van Hermes, de 2-in-1, zoals ‘Zo boven, zo beneden’ en ‘Zo binnen, zo buiten’ (met ‘op Aarde als in de Hemel’ als variant).

 

De wijze inzichten

in een (voor vlotte communicatie en actuele toepasbaarheid vaak nodig) modern, hedendaags jasje

 

in en van oudere, veelal matriarchale beschavingen zijn tegelijk inzichten in de huidige, meer patriarchaal, met overheersend mannelijk principe – op zich weliswaar ook nodig in de juiste verhouding, die we allen aan het leren zijn in dit 5de subtype van het 5de menstype op bepaalde tijdschaal ook onder andere (o.a.- waar ‘OA’ zelf die fase/getAl codeert in ‘gematria’, maar dat terzijde… ) in het begin van Genesis gecodeerd, zag schrijver hiervan) . 

 

‘Mannelijk/Vrouwelijk gender’ zou ik zelf vooral ook ten diepste opvatten, 

 

niet louter letterlijk geslachtelijk als man/vrouw, ook psychisch oorspronkelijk – met biologische basis,

 

maar als complementaire polariteit in elk van ons en in de hele scheppingsdynamiek,

 

zoals een batterij duaal of in tweepolige stroming (in de natuur en universum doorgaans ‘perpetuum mobiles’ zoals atomen en planeten, ook voor de mens mogelijk met een nieuwsoortige integrale ‘wetenschap’ – verder meer) … 

 

 

Ons wereld- en mens- en zelfbeeld hangen nauw met elkaar samen.

 

Inmiddels zijn ook sociologen, antropologen, psychologen en historici erachter dat die beelden als wederkerig samenhangende basis, deels onbewust, in hoge mate bepalend zijn voor de manier waarop we denken, voelen en de werkelijkheid ervaren, binnenin én rondom.

Dit omvat ook onze visie -vertekend vertaald door onze bril van nu- op de geschiedenis

en wat we denken dat onze toekomst kan zijn. 

Dit heeft belang, omdat tijd een continuüm is en alle ‘momenten’ in tijd niet los staan van elkaar,

als fundament voor de kwaliteit en inhoud van ons samen leven op de planeet.

 

Dit hieronder in een kernachtige opsomming

als 3 basiskenmerken van een samen-leving:

 

1. Staat van bewustzijn : permanente onbalans

of natuurlijk, in dynamische balans

 

2. Wereldbeeld :

dualistisch, mechanistisch vanuit (ervaren/uitzonderlijk wel eens feitelijk) tekort

of holistisch, organisch vanuit (ervaren, ook fysisch van nature en in universele energie feitelijke) overvloed

 

3. Organisatiestructuur :

hiërarchisch, dominant en rangschikkend, manipulatief exploiterend 

of zelforganiserend, als gelijkwaardig, (intrinsiek al) verbonden en verbindend in samenwerking, co-creatie met elkaar en de natuur(rijken) bijvoorbeeld.

 

Daarbij – zoals bij hoekruimte volgens de door Körbler (her)ontdekte preglaciale toegepaste energetische streepjescodewetenschap- 

 

iets meer (*) ‘vrouwelijke’ yin energie, 

die vectorieel (=ruimtelijk gericht) naar binnen gericht is,

vanuit de (hemel)omgeving (met ruimtelijk grotere omtrek of oppervlak) of context,

 

dan ‘mannelijke’ energie

vanuit de ruimtelijk kleinere, materieel densere fysieke (aarde)kern, het relatief centrum – van de beschouwde integrale eenheid – 

die vectorieel naar de hemel toe gericht is,

in de asymmetrie – qua ruimtelijke dichtheid- die sferische (bolvormige) geometrie vanuit en naar een centrum eigen is.

 

Precies zoals – als in de afbeelding, naast andere, waarvan een aantal door de schrijver, en ook enkele toepasselijke, van op internet-

het beeld van de Egyptische hemelse godin Nuth boven de aardse god Geb

of het Chinese hexagram T’ai, trigram van yin (K’oen) boven dat van yang (Tjièn), 

met vrede en voorspoed tot gevolg van hun dan gebalanceerde synergie. 

Zie galerij met afbeeldingen hieronder.

 

 

Voel je vrij contact te nemen bij vragen of opmerkingen, beste medelevensleerling…

 

SVN 23/6/2021

 

 

 Samenleving In Balans -Eenheid Vrouwelijk&Mannelijk, Fysica&Metafysica, enz

Engelstalige versie volgt later)… 

 

English version later by

uw mede-levensleerling tot uw dienst,

SVN

NB Dit alles u aangeboden als vertrekpunten, voor zover mogelijk vrij van model of autoriteit buiten die van het zelf geziene innerlijke feit of totaliteit, uiteindelijk mogelijk vrij van zelf als vanzelf …