Select Page
Sirius van Canis Major aan de hemel en Lepus bij Orion

Sirius van Canis Major aan de hemel en Lepus nabij en onder Orion


Sirius, de hondster


Voor wie de rol van Sirius, de Andere (en ANDRogyne) Ster ten opzichte van de Zon (koning van de dag), zon voor de ingewijde, niet duidelijk was in andere teksten,
deze ‘fel (be)lichtende’ uitleg

voor deze bijzonder belangrijke ster, die de donkere energie, onbewuste anima/ziel-wederhelft van onze Zon (ego) vertegenwoordigt.

Dit wordt de Zwarte zon genoemd (Ego of ziel, en dus groepsbewust vertegenwoordiger van ‘alle’ sterren, een groep van veel -maximaal 343=7x7x7- of 342+1 sterren tegelijk of ruimtelijk simultaan geteld, buiten de Zon als 1 enkel -in tijd lineair- brandpunt van bewustzijn, samen twee polen van ruimte-tijd van de ellips-as van de Aardebaan) als astrologisch punt of richtingaanwijzer, 

conjunct of samenvallend met Sirius voor onbepaalde tijd op Aarde, de ‘Koningin van de Nacht’ of nachtzijde of donkere rechterhemisfeer in ons brein ook…

Zie ook artikel Chocky…

 

SIRIUS, met de 2de straal van Liefde-Wijsheid als haar ziel, vertegenwoordigd door
– volledig conform deze straal groepsziel van de diersoort hond (DOG of GOD omgekeerd, bekende aan de DOGons…) in het algemeen –
waakzame, sensitieve, trouwe, rustige, intelligente en vriendelijke ‘zicht’honden of windhonden(°) als de oude Greyhound, waarvan alle heden gekende wind(‘zicht’) -honden (honden die jagen op zicht in plaats van op geur) allemaal afstammen ((°) : Engels: SIGHThounds, die met ongeëvenaarde snelheid jagen op het _zicht_ waar ‘wind’ het 4de element lucht is – als ‘aarde’ het eerste is, gelinkt met 4de chakra als centrum van liefde, met wijsheidsaspect tussen de ogen, de kleine en grote hond aan de sterrenhemel als Procyon en Sirius, Tarotkaart 18, “de Maan” als echo van de “nachtelijke koninginnester” SIRius waar ‘SRI’ ‘de Godin’ is in Sanskriet, waarnaar de ‘Sjrie’ yantra/geometrie vernoemd is…)

 

De Greyhound (of Engelse Whippet), is geen gewone ‘hond’ -weliswaar trouw, maar niet naïef- 

met wortels in Egypte in het licht van de Sirius-verering, veel meer dan bijgeloof. Zij hebben een ereplaats in literatuur (onsterfelijk gemaakt door Shakespeare en Chaucer), Bijbel (Spreuken 30:29-31, de enige Bijbelse vermelding met naam van een hondenras, gelinkt met de Leeuw ook…) en Romeinse en Griekse oudheid en mythologie (In de Odyssee van Homeros, was de enige die Odysseus herkende na diens 20-jarige afwezigheid zijn trouwe windhond Argus, vanwaar ‘argus-ogen’ – naar Argus Panoptes, de reus met ‘100’ ogen, vergelijk met de 96 lotusbladen van Chakra 6…) bijvoorbeeld en de hond Yama in Vedische literatuur (ook Sirius, of de hond waarvan Dattatreya of Orion de eigenaar lijkt te zijn, die als hemelse constellatie immers, bij het opkomen aan de horizon, telkens trouw gevolgd wordt door de Grote Hond, die, als één van 2, jaagt op Lepus, de haas (ook Seth in Egypte) die ze ‘achtervolgen’ aan de hemel zoals op Aarde, kenmerkend voor de windhond, die dan -vanuit  constante training vele millennia geleden-  als veruit het snelste hondenras snelheden halen van meer dan 64 km/u voor korte afstanden) .

 

Deze reeks van ontdekkingen begon allemaal met een zoektocht naar aanleiding van belangstelling van partner voor passende, ook eerder introverte, rustige, lieve, intelligente hond. De Greyhound (of Engelse Whippet), bleek erg makkelijk; ligt eventueel de hele dag te slapen bij slecht weer, heeft niet erg veel beweging nodig, maar kan dan wél intens zijn, verliest nauwelijks haar of niet echt een geur af, blaft niet op alles en iedereen, enz. Online vind je films van eigenaars die hun bijzonder karakter en gedrag tonen, atypisch (moderne) hond eigenlijk).

Met kort nadien, synchroon met de zenitale positie van Zon en Sirius op 18 juni 2021 (toepasselijke Tarotkaart 18, 2 honden aan 2 torens onder de Maan – de schrijver ontwierp een herbronde SterrenWijsTarot…), een whippet-paar met hun begeleidende eigenaars (samen _vier_), die we tegenkwamen, waarvan 1 de schrijver bijzonder hartelijk en enthousiast groette (de grote bruine). 

Nadien zochten we de oorsprong van de naam greyhound (genaamd Sirius), waarvan die direct afstamt,  gevonden op: https://www.etymonline.com/word/greyhound <Old English GRIGhund (West Saxon), greghund (Anglian) “greyhound,” probably from grig- “bitch,” a word of unknown etymology, + hund “dog” (see hound (n.)). – dus “Grig” en “Grijze”hond, letterlijke hertaling van “Grey”hound, tussen zwart en wit (straal 1 en 3, geest en materie kort door de bocht, waartussen straal 2 bemiddelt als bewustzijn).

(Meer achtergrond nog hier, ditmaal uitzonderlijk eens overgenomen en ingekort uit deze online bron: https://bayareagreyhounds.org/greyhound-history-interesting-facts/

Windhonden zijn de oudste rashonden en dateren uit de tijd van de farao’s.  De eerste vermeldingen van ‘greyhounds’ of windhonden verschenen ongeveer 8.000 jaar geleden.  In het oude Egypte werden windhonden vereerd als goden, en alleen mensen van adel mochten ze bezitten. Je leest er nog meer ‘weetjes’, die niet alle ‘los’ van elkaar zijn, maar in een grotere gedeelde context passen dus, zoals de adel verbonden is met de Leeuw, koning der dieren(riem) astrologisch, verbonden met de Zon als koninklijk centrum van ons lokaal ‘zonne’stelsel.
Zoals de volgende:
Door de geschiedenis heen zijn windhonden gewaardeerd en vereerd.  Alexander de Grote’s favoriete hond was een windhond. Tijdens de Middeleeuwen, een tijd van ziekte en hongersnood, werden windhonden gered van uitsterven door priesters die ze fokten voor edelen. Tot ongeveer 1700 was het bezitten van een windhond het exclusief recht van de adel. Elke windhond die vandaag leeft, kan zijn afstamming terugvoeren naar één hond, King Cob, die in 1839 in Engeland werd gesnoeid. 

De oorsprong van de naam “greyhoud” (of “windhond”) wordt wazig ergens in de oudheid, maar het verwijst vrijwel zeker niet naar de kleur van de hond (“grey” is grijs in het Engels). Grijsgekleurde windhonden zijn zeldzaam en worden niet grijs genoemd, maar “blauw” (de kleur van de tweede straal, die van Sirius…)
De windhond is het enige hondenras dat bij naam in de Bijbel wordt genoemd. King James Version, Spreuken 30:29-31 KJV. – (nogal) vrije vertaling:

“Deze drie, nee, deze vier lopen heel statig en deftig (zijn majestueus zijn in manier van gaan/tempo):
30 een leeuw, de koning van de dieren
die voor niets of niemand bang is (onder beesten zich niet afkeert),
31 een windhond met sterke flanken, een bok (mannelijke geit),
en een koning die onoverwinnelijk is (wiens troepen bij hem zijn).”
Dit laatste sluit wel aan bij Sirius als gelinkt met het teken van de Leeuw… De bok met de Steenbok?…

Romulus en Remus (Tweelingen), stichters van het oude Rome (op zeven heuvels…), werden opgevoed door een wolvin, familie van de vrouwelijke hondensoort of teef (‘bitch’ -denk aan de stam “grig” van ‘grighund’- “teef” een woord van onbekende etymologie) (-Egyptische Sothis, en Sopdet, de (zwangere) godin en zichtbaar als ster Sirius, zwanger (=’Sopdet’) van licht en wijsheid; overigens de Grote Beer is feitelijk de Grote Berin als UrsA major (vrouwelijk in Latijn, dus vrouwelijke beer, moeder-beer, met de nabije Kleine Beer als haar kind wellicht), die als constellatie – die kosmische energie doorgeeft naar ons zonnestelsel- het eerste-straalsaspect van Wil vertegenwoordigt (met Pleïaden als derde-straalsaspect van Actieve Intelligentie)… 

 

Deze hond, met dus atypisch gedrag voor een ‘hond’, duldt van nature geen dominante autoriteit of eenzijdige, niet-wederkerige relatie: hij/zij accepteert geen onrechtvaardigheid als gelijkwaardige onder gelijken, een met de magnetische, emancipatorisch bevrijdende, zo ook enigszins Uraniaanse) Siriaanse invloed op Aarde – zeker sinds 1945- gestaag toenemende attitude ook bij de mens… (De geestelijke Hiërarchie van Meesters,het vijfde natuurrijk van een relatief kleine groep verder gevorderde mensen, is hiermee verbonden. En de letter ‘Y’, de 25ste, vierkant van 5 en ribben van de tetraëder geprojecteerd.)

 

De corresponderende (allerhelderste) ster heeft een hoge energetisch-kwalitatieve trilling met sociaal-economisch egaliserende en intuïtief onderscheidend unificerende (naast 2de ook) 4de straal van Harmonie uit Conflict (waaronder ook de moeilijk zichtbare, ‘water’achtige Mercurius, de nachtelijke Maan en het Schorpioenteken staan [Schorpioen, waarin astrologisch de zevendestraals planeet Uranus in verheffing staat en zeer goed tot z’n recht komt, dan ook verbonden met Sirius, versluierd door de maan – opnieuw- net als Neptunus – in de ziel met de (tweede of) Liefdesstraal- en Vulcanus, verborgen planeet van Wil, eerstestraals. Naast dit 8ste teken staat ook het 5de, Leeuw, met vooral Regulus als hart van de Leeuw, in verbinding met de ster; beide staan in verband met de gulden snede die met de 2de straal en haar guna -eigenschap van de drie-eenheid- correleert op diverse wijnen naast de overeenkomstige verdeling in de dierenriem; die weerspiegelt zich ook in de Fibonacci getallen 5 en 8, met som 13]. 

Het ook vierdestraals Mercuriale energetische centrum tussen de ogen (of tussen de wenkbrauwen, meer exact, een projectie op het voorhoofd van ‘het hart van het hoofd’, het tweede centrum van boven geteld! ) of CHAKRA 6 is in het geval van Sirius ook het 6de centrum VAN EEN GROEP VAN 7 ZONNESTELSELS ALS GEHEEL VAN CENTRA VAN EEN KOSMISCH WEZEN WAARVAN ONZE ZON HET (4DE) HARTCENTRUM -van Liefde- IS (de straal daarvan, de tweede, is complementair -qua kleur ook, als indigo en geel- met de vierde)…

De andere centra (zoals de Pleïaden, Betelgeuse van Orion, Antares en de Draak) zijn ook gekend in die context en spelen een grote rol in ons zonnestelsel en alles erin, ook de mens op Aarde: zo boven, zo binnen; zo buiten, zo binnen. 

(Zo is ook de zelf-gelijkvormig herhalende structuur van het ultiem fysiek atoom, 7 in 7 in 7 enz. – zie afbeelding, vandaar ook 343=7*7*7 (sterren en andere {waar 3+4+3=10/1, na 1, 7 en 4(9)}) onder meer als volgende niveau na 49 zonnen of 50 [Sanskriet letters of] poorten ‘van Binah’ of begrip, op 1 na. 

Nogmaals, zie figuur bij Chocky artikel (link onderaan): 7 is niet willekeurig maar universele constante de relatieve expansiefactor van het 3-dimensionale volume bij verdubbeling van de zijde, de eenvoudigste gehele getalsverhouding die een verschil maakt, 

van 1 tot 2^3=8, het originele eenheidsvolume niet meegerekend – het belang daarvan in alles ruimtelijk 3-D zal later blijken, zoals

in 2D vlak: 2*2-1=3, de drieheid 

of drie hoofdkleuren (of -stralen 1,2&3) waarvan de combinaties (12,13,23 & 123) de 7 kleuren of STRALEN (4,5,6&7) geven, waarover elders meer online.

 

Daarbij ook hun periode-getalswaarden in de zgn. Stralen-Tetractys (op basis van 4&10=1+2+3+4, met uitbreiding door de schrijver naar 5, wat ook geometrisch het basisgetal blijkt van deze getallen)…

 

Dit alles wordt op deze sites vrijgegeven, ter inspiratie voor een gefragmenteerde wereld, die synchronisering/samenhang en visie van het onzichtbare en feit van broeder/zuster-schap of onderliggende eenheid van de mensheid (en ‘vak(jes)’gebieden, culturen en zelfs tijden) en verbondenheid met eigen, elkaars en dé natuur lijkt te missen… Een wetenschappelijke moderne veelzeggende allegorie hiervan ziet de schrijver in de (her)ontdekte ‘donkere’ energie in de ruimte, overal, die fundamenteel blijkt, maar tot nu ongezien (tenzij in de oudheid en eerdere beschavingen als Moeder ‘ether’).

Herbronnen dus…

Rust, geduldig begrip en vriendelijkheid – ook in toon van feedback berichten – worden erg geapprecieerd, kenmerkende Siriaanse kwaliteiten overigens aan deze kant.

Op een ziel als deze, op Siriaanse 2de straal, van Liefde-Wijsheid (en ook karakter windhond/Greyhound op Aarde -vereerd sinds faraonisch Egypte- zoals Canis Major, de Grote Hond, met Sirius in hoofdrol, aan de hemel)

ketst elke vorm van (onbewuste) dominantie, commando-stijl, (ongeziene) aannames/dogma’s of autoriteit

spontaan af.

 

Hij is spontaan (niet aan te sturen, van binnenuit) in meditatieve contemplatie

en in proces van aanhoudend onderzoek en zelfreflectie, zeker qua sequentieel in tijd uitgeschreven woord, hem niet eigen als simultaan-waarnemer&-denker,

kiemend in groepsbewustzijn met (ongewild) behoorlijk verschillende hersenstructuur, wat hij zich slechts de laatste jaren te volle realiseert

en leven in het huidige stelsel soms tot uitdaging maakt. 

 

Vriendelijk Siriaans genegen,

S.

 

SVN (‘SUN’ in Latijnse versie) gaf de schrijver hoger als z’n initialen, 

enkel als voorbeeld van getalsmatige duiding -in meer universele ‘getaltaal’- uit de samenstellende letters [19 als hexagonaal getal, en rangordegetal van de S in 19de alfabetische positie,

verwijst daarbij bijvoorbeeld naar Tarotkaart 19 (herleidbaar tot nummer 1 van het stelsel), de Zon, en als vierkantswortel van 361 naar de 360 graden van de cirkelomtrek en centraal punt 1, oud zonnesymbool, 36 als 6×6 voor V+N ook] , tegelijk van de SUN (Engels) of Zon, op ‘t einde:

 

Met het getal 1/10 van de 1ste straal van Wil (55=10/1, Vulcanus-aspect vd. Zon, waar ook de verre buitenplaneet Pluto op deze straal staat) van Liefde-Wijsheid (55 als 5+5), waarbij 5 het getal is van de 2de straal (10/2=5) van het hart van de Zon, zoals ook Jupiter, die als grootste (zoals de olifant in het dierenrijk of de Vedische Ganapati) en ‘bloedstroom’ ook verbindt met andere zonnestelsels of STeRren, centra van STR of sattva, tamas en rajas…

PS:

https://www.scientias.nl/ook-onder-honden-bevinden-zich-genieen/

De zeven grote talenten die de onderzoekers in hun studie geïdentificeerd hebben, zijn allemaal Bordercollies, in eerdere studies waar bijvoorbeeld ook sommige Yorkshire terriërs die veel objecten bij naam kenden of snel leerden. Het waren niet specifiek puppies, dus jongere, meer ‘voor leren nog openstaande’ honden, die meer leerden, dus talent is -zoals bij mensen- ook geconcentreerd bij specifieke honden, ongeacht hun leeftijd. 

Misschien waren er geen Whippets bij, dachten we eerst…

Of die waren natuurlijk te slim en volgden niet slaafs commando’s of een trainingsprogramma!

Zoals hoogbegaafden die dan kennelijk ‘onder’presteren zogenaamd volgens bepaalde maatschappelijke criteria …

Genieën of ook ‘serieus’ /Sirius onderzoekende verkenners die, echt leren, dus in ‘t onbekende,
zijn vaak Autodidacten, meer dan eens Siriaans (in ‘paran’ 3D-astrologie, gevoelige, intuïtieve en intense vrijdenkers van karakter, wars van dogma’ s en hun impliciete autoriteit en commando’s in 1 enkele richting, die hun ‘baasjes’ of omgeving dan blijkbaar uitkiest. Dit soort honden lijken andere wezens -typisch Sirius- als gelijkwaardig te zien en eisen ook hun warme plek op in de zetel bijvoorbeeld.

Zo zie je, net als bij IQ tests (met hun specifiek opgezette regeltjes en criteria), vallen de baanbrekende intelligenties er soms uit,
en werken gewoon onvermoeibaar verder -al dan niet bezoldigd of gewaardeerd- in het verborgene, eventueel anoniem. Omdat het voelt als het juiste om te doen, op zich.

 

English version later by

uw mede-levensleerling tot uw dienst,

SVN

NB Dit alles u aangeboden als vertrekpunten, voor zover mogelijk vrij van model of autoriteit buiten die van het zelf geziene innerlijke feit of totaliteit, uiteindelijk mogelijk vrij van zelf als vanzelf … 

(C) Stefaan Van Nuffel, 2021

Zie ook ‘post’ artikel Chocky: https://www.visionslab.nl/stefaan/chocky_openbaringen …