Select Page

 

“Chocky” – Openbaringen voor de kiemende tijd via SF reeks, volgende fase van de huidige mensheid…

Zie afbeelding hier -als geheugensteuntje evtl.- ivm. “Chocky”, de visionaire Britse SF-reeks,
daterend  van de eighties
op basis van een boek door John Wyndham:

hierna de ‘esoterische’ duiding (wat de verborgen ‘binnenkant’ betreft) en openbaringen van de gelijknamige 80ies Britse SF-serie met boodschap via impressie voor de ontvankelijke mensen, toen of ook nu, 

van hoe de mensheid geleid wordt naar de volgende fasen (waarover later meer bij m’n komende posts hier op de livinginsight website  in volle opbouw nog )…

 

Vandaag is het 4 juli (4/7; 4+7=11, zie artikel qua betekenis[sen-geheel]),

‘onafhankelijksdag’ in de VS(/’US’=’wij’ [‘many states as one’] ipv. ‘ik’, the 1 I-state – ‘one eyed’ éénzijdig, zonder ‘derde oog’ -afgestorven pijnappelklier sinds laat-Atlantisch, 4de wereldmenstype…), 

de Zon staat in de richting van Sirius, de “Koningin van de Nacht” (zie WAterMan W.A.Mozarts Toverfluit ook, de ‘Zwarte Zon‘ nu),

 

én tegelijk het lege brandpunt van de ellipsvormige Aarde baan [het volle is de Zon zelf], 

dat punt in haar baan waar de Aarde meest ‘onafhankelijk’ is van de aantrekking van de Zon en maximaal open staat voor de (zwaartekrachts- en andere) invloeden van alle andere sterren – een niet-lokaal, gedecentraliseerd bewustzijn – 

in plaats van 1 geïndividualiseerd brandpunt als onze ster, de Zon (astrologisch verbonden met de zelfbewuste Leeuwteken).

 

Dit is een archetypisch idee dat eigen is aan de thematiek van de Waterman/vrouw (menswording ten volle, astrologisch in de dierenriem precies tegenover de Leeuw, koning der dieren),

verbonden met bovenvermelde onzichtbare astrologische uiterste positie van de zgn. ‘zwarte’ (onzichtbare) of ‘donkere zon’, denk aan de donkere, overvloedige energie van de Ruimte(wateren) zelf,

kenmerkend voor tijdperk van de Waterman/vrouw en de dynamische NUl(puntsenergie[&informatie]-veld, als gedecentraliseerd netwerk, ook in bewustzijn),

waarvan we nu de dageraad beleven,

een kritieke tijd van zaaien en dan stilaan rijpen,

niet van oogsten nog…

 

[ Voor belangstellenden tussen haakjes enige ‘astro-wiskundige’ achtergrondinfo bij Rond 1 januari [1/1=11, de andere hELFt van de 22, de Cirkel-OMtrek] elk jaar staat de zon in de richting van de tegenpool van ‘de Zwarte Zon’, ‘Diamant’ genaamd door een visionaire George Bode, 

punt van de eigenlijke stralende Aarde, ingewijd als nieuwe Uraniaanse uitgekristalliseerde zon, waarop het einde -7de fase- van de originele Genesis1:1 allicht betrekking heeft. Het is de yang versus de yin-pool van de zon of Animus en Anima van de archetypische man of “Adam”, voor de maan of “Eva”  is er iets analoog bi-polair, zodat beide samen als ‘koppel’ in feite een VIERtal zijn of dubbele tweeling… De 2×11=22 als maatgetal van de cirkelomtrek met dubbelstraal 7, kunnen als 2 (z)elven of innerlijke wederhELFten gezien worden, samen met de lunaire baan met analoge punten dus 2×22 samen of 44 als relatief maatgetal van het impliciete omtreksgetal (VIERkant én cirkel tegelijk aan de basis, met dezelfde omtrek, zoals in de Vitruviaanse mens van da Vinci) van de grote Piramide, die tegelijk een sfeer voorstelt, die van de Aarde.

Tegenpool in de as, gevormd door beide ellipsbrandpunten van de Aardebaan-ellips, van de Zwarte Zon wordt ‘Diamant’ genoemd door astroloog George Bode, geïnspireerd door een visionaire Fransman Jean Carteret, die de VIERHEID -zie elders, de Grote Piramide als basisVIERkant-bovenaanzicht, naast DRIEhoekig zijaanzicht van de hoogte, samen 7 [met verborgen schuine zijde 5, waarvan de wortel in verband staat met de gulden snede in hun interactie van de vrouwelijke en mannelijke dimensie of RHz] – zag in de lichten (zon en maan, met elk hun 2 polen, of ‘animus’ en ‘anima’ voor de vrouwelijke en mannelijke psyche respectievelijk, in de psychologie, 
zodat elk koppel een ‘viering’ is van een vierling is of 4 polen, 
net als bij 2 frequenties in muziek -met vanzelf daarbij hun som-en verschilfrequenties (2 extra frequenties dus) als onderlinge interferenties- in de context van een onontgonnen, door de schrijver uitgewerkte, Integrale Wiskunde van gehele getalen met fractale, zelf-gelijkende onderling en intern interagerende structuur zoals viertallen uit de gulden snede rijen van gehele getallen in rationele resonantie onderling, van Fibonacci-achtige getalsfamilies (met een irrationele limietverhouding, tussen opeenvolgende getallen daarin, van de gulden snede, ook PHI genaamd als Griekse letter).
Deze beschrijven in ruimtetijd de RAJASische, dynamisch onderling uitwisselende resonantiekrachten  via de vloeibaar-achtige ruimtesubstantie ‘chi’ – 
of warmte-energetische entropische informatiedoorstromingsoppervlakken, 

naar kwadratische of vierkantswetten in de 2de dimensie van interactie [voor 7 is dit 7^2=7×7 of 49=50-1, waar de decade van 5, het periodegetal van de 2de straal van liefdevolle informationele-wijsheidsbemiddeling verschijnt, verbonden met de 2de, vloeibare agreggatietoestand, op 1=7^0 na, de onderliggende eerste straal van Wil of Bedoeling van de omvormende stromen van vurige of in ‘t Engels: ‘fiery’/ ‘PHI-ery’ interactie…]

 

Daarnaast zijn er nog twee polen van drie, TAMAS en SATTVA, 
waarbij het rajas-aspect het dynamisch heen- en weergaan beschrijft in drievoudige interactie,
in de komende ‘leer der drietallen of ‘driehoeken’ van krachtswerking.
Verdere duiding en uitwerking daarvan in context onder Sankhya wetenschap, ook van voornoemde driehoek van wisselwerking, 
waarbij TAMAS of inertie en cohesie 
met de vaste 3de dimensie correspondeert (massa, en de compressiepool of dens, [Pi-]sferisch centripetaal ‘yang’, waarbij 7^3=7*7*7=343=350-7, op een decade na naar het periodegetal 35 (=5*7) van de 5de straal van concrete, verdichte kennis of wetenschap verwijst op 7 na, getal van de 7de straal van materiële orde zelf), 
de lunaire ‘3’, die – samen met de rajas-dynamische resonantie – sferische condensaten en circulaire banen en objecten vormt in het universum (volgens de irrationele constante Pi, louter gevolg van lineaire simultane interacties, meer elders), 
en SATTVA of ijle (decompressie)straling (ijl ‘yin’) met de 1ste, lineaire dimensie in ritmische electromagnetische golven – beheerst door de getallen 7 (periodegetal van de Uraniaanse (celestiale, 3-in-1, ‘witte’) 7de straal, deze van de blauwdruk van materiële orde, tijdstructuur en [radioactieve] straling) en 10 (decade van de eerste straal of reservoir van wil, die bijvoorbeeld in de standvastigheid van het minerale rijk aanwezig is), de solaire ‘6’, die verijlend werkt en balancerend.]

 

De Britse SF serie Chocky -S1E1 tot S3E6, telkens 6 episodes van de 3 seizoenen op YouTube bijv. te vinden- 

onderwijst vanuit de ziel van Groot Brittannië (wereldmens subtype 5.5.5. – waarvoor grotere context elders) de kijkers, 

 

met als boodschap de voorbereiding van een ander soort bewustzijn, via een kleine groep werelddienaren (met symbolen als de tetraëder, driehoekige opvolger van de piramide met vierkante basis voor komende tijdperk met oa. de Leer der Driehoeken… )

 

De techniek van via impressies mentaal op afstand (‘tele’-visie, op afstand ‘zien’ in geestelijke zin ipv. louter technisch zoals nu gebruikelijk voor de meeste mensen) onderrichten en telepathie en telekinese komen ook aan bod.

 

Hierna de korte inhoud per seizoen van de reeks:

 

Seizoen 1: eerste individueel contact van  (in de film buitenaardse) intelligentie, die “Chocky” heet (en wellicht staat voor de verticale dimensie als de ziel), met de jongen van 11 jaar oud (ELf, in getalsymboliek de Grote 1(0) en kleine 1, tweeling met God/EL (en EL-kaar):
het 11de teken is Waterman, de grote wijzer van de precessiecyclus-fase nu – in de periode van de ronddraaiende beweging van de aardas ten opzichte van de sterren- nu;

fase 11 blijkt ook 5.1 in openbaringen van de schrijver, als begin (.1) van het huidige vijfde (5) wereldmenstype, in vele talen:’Ma’=5=water/ether) jaar oud.

De jongen in de hoofdrol van de serie noemt Matthew (Mattheüs in Nieuw Testament, 1 vd 4 evangelisten, de Waterman als 1 vd 4 vaste tekens), 

met Chocky die ook ‘(zijn/)haar’ energetisch lichaam of energieveld toont na een hele tijd mentaal-telepathisch communiceren via innerlijk gehoorde stem.

 

Seizoen 2, “Chocky’s Children”: begin van groepsbewustzijn in de vorm van twee mensen (tweeling-kinderen archetypisch een jongen en een meisje), de kiem van een kleine (of grotere) groep. Hier verschijnt immers, naast de jongen Matthew van het eerste seizoen, nu ook (in expliciete vorm, fysiek, eerder impliciet) een meisje.

Beide zijn samen telepathisch verbonden in samen denken en samenwerking,

astrologisch archetype van de Tweelingen (Engels: the ‘Twin’s and what happens between/’twin’ them)

waarbij Castor uiteindelijk meer de kunstaanleg heeft – conform Mercurius, de exoterisch heersende planeet vd Tweelingen, van de 4de straal van Harmonie uit Conflict en Kunst- 

en Pollux, Albertine [naar Albert Einstein] aanleg voor nieuwe wetenschap – conform Venus, de esoterisch heersende planeet vd Tweelingen, van de 5de straal van Wetenschap (en concrete kennis van de juiste verhoudingen), die aansluit bij de algemene straal van Waterman in het huidige prille tijdperk… 

 

Deze diepe, in beginsel eenvoudige, tijdloze kennis ligt oa. te sluimeren in pionierswerk van John Keely (JK[=alfabetisch 10-11!] … gelinkt met John Kennedy, John Keats, Jesus Kristus(QRST) en Jiddhu Krishnamurti. Laatstgenoemde pionier verloor als ‘Castor’, gewijd aan Levenskunst als mens voor de komende tijd, z’n mentaal gezien verstandigere ‘Tweeling’broer Nityananda, waarmee hij erg hecht was).

 

Naast andere voorbeelden ziet de schrijver die verborgen kennis concreet ook in de oeroude geünificeerde wetenschap van Sankhya door Rishi/’Wijze’ Kapilla, mogelijk ‘5de straals’ avatar – niet langer verborgen voor de mensheid van nu;
zie webpagina Sankhya op deze site, nog maar een begin… – 

met ‘Mula-prakriti’, letterlijk ‘wortel-materie(geconditioneerde energie)’,

maar heel specifiek kwantum, als maatstaf of hefboom van kosmische vrije, onuitputtelijke energie,

die in pril stadium best in juiste handen valt tot de mensheid er rijp voor is. 

Dat nadat onder meer het belang van simultaniteit en meerlagige eenheid van standpunten, culturen of disciplines gezien en geleefd wordt, 

1 van de sleutels tot groepsbewustzijn en ‘donkere’ [onzichtbare] energie die alles instantaan verbindt – quantum verstrengeling en non-lokaliteit is daar nu slechts een mentale echo van in een heden nog versplinterde, gespleten wetenschap en dito individualistische mens, die doorgaans de ondeelbare eenheid van het mens-zijn en mensheid niet ziet en leeft… )

 

Seizoen 3, “Chocky’s Challenge” of “uitdaging van Chocky” – en ook die van de mensheid nu: groepsbewustzijn  door een internationale groep van werelddienaren, die samen denkt en werkt (in enkelvoud hier, wegens als eenheid onderling afgestemd).
Deze dient de schrijver zelf nog te bekijken, die als tiener – met grote interesse en affiniteit die hij nu kan plaatsen – enkele afleveringen/episodes gezien heeft van eerdere seizoenen. (Steven Spielberg verwierf de filmrechten in september 2008, en zei dat hij geïnteresseerd was in het regisseren van een film. De schrijver heeft deze tot heden nog niet zien verschijnen… )

Stel je voor : een onbeperkt zelfladende batterij
iets in die aard
zal veel veranderen in de niet zo verre toekomst:
ipv. tekort denken en oorlog onder andere over energiebronnen en voedsel(=org. materie=energie) terwijl overvloed in de natuur…
Dit niet enkel voor ‘eeuwig’ tollende atomen, planeten en melkwegen,
maar ook voor mensen op planeet dan zonder schadelijke effecten of monopolies van ‘grondstof’ (bron van alles): ruimte, die overal is…
‘Harry Potter 7’ symbool zelfde als 3D symbool&apparaat in ChoCky

 

Toepassingen als eeuwig zelfopladende batterij concreet uit beginselen uit Sankhya wetenschap, daar -en in groeiend artikel op de Sankhya pagina op deze site – geschetst en nauwkeurig uitgewerkt, met oorsprong lang vóór de ijstijd ca. 10.000 jaar geleden, lijken aangewezen voor algemeen nut van de mensen en nieuw type van natuur-afgestemde ingenieurs en intuïtief-technische wetenschappers en geniale uitvinders/ontwerpers bijvoorbeeld (type Tesla en Keely).
Deze doorbraak -met pionierende mijlpalen in feite al eerder- met effectieve technisch-economische doorgang ook,
pas als vrije energie ook een kritische massa bereikt in het collectief bewustzijn -met nakende economische Grote Depressie, in cyclisch model -getalsmatig in tijdsruimte gelinkt met Elohim als staande-golf-Sirius-tijdsruimteconstante, elders meer.

Deze Grote Depressie werd al door de schrijver aangegeven, al in de jaren ’90, met toen al voorziene ‘Sabbat’, en Saturnale beperkingen qua gezondheid en economie (‘6de huis’ in wereld’horoscoop’) in een paar decennia vanaf 2017-
en nieuw type van natuur-afgestemde ingenieurs-ontwerpers en (toegepaste) wetenschappers bijv. (naast objectieve basis voor 7 als universele constante in 3D, en alle constanten berekenbaar met eenvoudige beginselen, logica en wiskunde) … Dit is ook technisch niet in 1 paragraaf uit te leggen, andere perceptie nodig!

Deze tekst is overigens enkel een algemene introductie tot concrete basis voor een ‘nieuwe’ (tegelijk oeroude) integrale, unificerende wetenschap (&levenskunst) die online komt, 
van de uiterlijke en innerlijke ruimte als 2 websites die convergeren als 2 in 1 in het eeuwigdurend golvend dynamisch spel van de 3…
Zo’n apparaat voor ‘extractie’ van onuitputtelijke energie uit ruimte-substantie dient zich aan qua geometrie thermodynamisch-wetenschappelijk, en zelf archetypisch-symbolisch,
dit
zowel in Chocky serie (deel 3) in verdere, aangepaste tekst (in verband met season3 ook) op 4/7 jl. besproken (online link: aangepast en verder rijpend…), 
als in Harry Potter deel 7 (in vlakke projectie als ‘geometrisch symbool’ met perfect corresponderende archetypische&psychologische symboliek in verhaal), 
tegelijk titel van dit deel (“The Deathly Hallows”: 3 “relikwieën van ‘onsterfelijkheid’ -om de dood te misleiden” – dood of niet zelf-onderhoudende regeneratie
– zoals van nature wél in substraat van de Ruimte zelf, onzichtbaar ‘donkere energie’ perpetuum mobile, uiterlijk te zien ook via  eeuwig tollende atomen, planeten, sterren, melkwegen, …

Dus dit alles helemaal niet verborgen of geheim ook weer, mensen willen ‘t eenvoudig zelf niet zien, nog niet rijp allicht… Nu is deze vrije energie bij de mensen, op onze schaal dus, ook nodig zodra wat rijper en meer samenwerkend met elkaar en de(&hun eigen, originele) natuur… 

 
De ster Sirius is -als elders toegelicht- bepalend voor de as van de ellips van de aardebaan rond de Zon-
gelinkt met Hallows of veeleer Halloween. 
Halloween (1/11, 1 november) komt overeen met de (8ste=2*2*2de=7+1) Schorpioenteken-fase in de zonnejaarcyclus,
en tegelijk de Adelaar uit z’n as als “Feniks” herrezen,
de gelijknamige constellatie Aquila als verticale ‘as’ van het universum – in astronomie- en ook van de driehoek (tetraëder) van de geometrische symboliek…
Ruimte-energie praktisch weldra, zodra tijd(sgeest en mensen) rijp… 
Zie bijv. de presentatie in Barcelona een tijd geleden, om aan te tonen dat de meer progressieve wetenschap nu toch ook wat meer met onderzoek en technologie ivm. vrije kosmische energie bezig is: 

https://youtu.be/LCaVOom7-zg

waarin bijv. Nassim Haramein spreekt van extractie van onbeperkte energie uit het zgn. “vacuüm” (typische term vanuit hedendaags tekort-denken want het is feitelijk een ‘plenum’, volheid van vrije energie), 
wat de Natuur al doet (via atomen, sterren en melkwegen via ~ ongeremde spin-rotatie). 
Dit helemaal in de geest ook van de reeks 
‘Choc(S)ky’ in de jaren ’80 waarbij
‘de Sky -interetheric triple currents’ (‘rajas, tamas & sattva’ of 3:6:9 in Keely’s termen) anywhere in space- is the limit’…
Daarover hieronder meer dus, www.livinginsight.be in de nabije toekomst. 
Materialisatie en energie in overvloed (denk aan de bodemloze urne van de waterman/vrouw) en (anti)gravitatie om de noden van de hele mensheid te lenigen in bereik dan in principe, gezien de non-lokale bron van ruimte niet zomaar te monopoliseren is. 
Natuurlijk is er nog de menselijke psychische identificatie met denkbeeldige ideeën en iets als een dogma of nationaliteit (of ‘subsubsubsubsubras’ zoals het Britse [van wereldmenstype 5.5.5]) dan nog eventueel aanleiding tot oorlog en strijd, 
en dus blijft de nood aan 
innerlijke maturiteit en transformerend zelfinzicht in de nog vrij onbekende innerlijke ruimte van de psyche. 
Daarover zou de andere website www.levendinzicht.nl dan gaan in de toekomst (en blijkt seizoen 3 van Chocky effectief ook te gaan, niet bepaald ‘entertainment’ maar een boodschap in meerdere lagen tegelijk, nadat deze recent bekeken was op YouTube, of nu mogelijk ook op andere alternatieve kanalen?
Eén boodschap is ook, nog actueler dan ooit: samenwerken in vriendschappelijke netwerken: eendracht maakt macht, ten GOeDe) … 

 

In dit seizoen 3 van Chocky ook de technisch complementaire apparaten als een soort bipolaire condensator van gravitatiescherm en kosmische-energiecollector in de ‘symbolische’ vorm van
TETRAËDER EN BOL,

vgl. met de Grote Piramide met 4 driehoekige vlakken en impliciete cirkel (omtrek basisvierkant) en bol [met dezelfde straal die door de top gaat] (die oa. voor de centrale Aarde staat; abstract in de rechthoekige driehoek ‘van’ Pythagoras
als samenstel van de liggende circulaire 4[=2 met zichzelf vermenigvuldigd]- of vierkant, in Integrale Wiskunde sleutel tot vrouwelijke of onzichtbare ‘nacht’-energie,
en de staande, mannelijke 3(hoeken), met de 5 als maatgetal dat als schuine zijde beide verbindt- de ‘zoon’ Horus van diens goddellijke ouders Isis en Osiris respectievelijk…)

en het vlakke symbool (zie figuur) in Harry Potter’s film “The Deathly Hallows”, vertaald als “Harry Potter en de Relieken van de Dood” naar het gelijknamige _zevende_ en laatste boek uit de Harry Potter reeks door (feitelijk van een gelijkaardige informatiebron ‘via’) J.K. Rowling:

cirkel in driehoek met ribbe of zijde als lijn erachter (vlakke projectie van driedimensionale, ruimtelijke sfeer in tetraëder, elk met een -ook bin het licht van de Chocky-reeks toepasselijke- betekenis in de film,

als de drie relieken, zodoende weerom of verder in het bewustzijn van de mensheid gebracht:

de lijn achteraan (1) de onoverwinnelijke toverstaf (de Zegevlier), gevraagd door de eerste van 3 broers (1, 2 en 3) die de Dood wouden overwinnen en,
wanneer hun dat lukt, een wens konden doen in het door Leeflang vertelde (kindersprookjes)verhaal,
[De opstaande zijde of ribbe van de tetraëder, de Onzichtbaarheids”mantel” om onzichtbaar te worden, met de tetraëder als samenstel van 4 driehoekige zwaartekracht”scherm”en voor levitatie, dus een vliegend wezen, dat verrijst uit de Aarde(op aarde kruipende schorpioen/slang-dan vliegende slang)/As (de kosmische 1-dimensionale lijn of as die overigens door Aquila loopt, de top of pool ervan)…
De zegevierende Adelaar of opgestegen/verrezen Schorpioen -geest uit de stof- bovenin de driehoek van Henoch, zie figuur.]

(2) de cirkel: bolvorm of sfeer, de (alchemistische) Steen van Wederkeer om de dood te kunnen ontlopen, met de macht om de doden tot leven te wekken, [in de Chocky-reeks de zelf-resonante metalen sfeer, en sferisch oppervlak op basis van de (2-dimensionale) cirkel met punten op eenzelfde alzijdig resonerende afstand van een centrum, om kosmische energie te capteren, vanwaar alle energie en materie afkomstig is -vergelijk met het donkere/zwarte zon concept, als een ‘wit gat’- de keerzijde van het zwarte gat… Analogie met de bolvormige Urne van de Overvloedige Stroom van (Etherisch beeld van de Ruimte-)Waterman/vrouw(anima) (als 11de teken tussen de 2 lijnen || in… waarbij 11 het 5de priemgetal is)
midden in de driehoek van Henoch, zie figuur.
Of diens tegenpool Leeuw, met het centrale punt -astro-symbolisch de halve cirkel, ook als zonnesymbool met centraal punt- als centraal (koning der dieren[riem/gordel ook van Orion]) en VIJFde teken. 5 is ether, kwintessentie en ‘middenste’ kantelpunt van de 10: (1+9)/2=5, Ma -water- in vele talen, oa. in Sanskriet (waarbij de getalswaarde van de labiale klank M(a) ook 5 is, horizontaal én vertikaal), de Ma van bijv. het woord ‘ma-kara’, anagram ook van karma…]

(3) de driehoek: tetraëder als 3-dimensionale driehoek,
de Onzichtbaarheids”mantel” om onzichtbaar te worden [met binnen de tetraëder -als 1 of elk van de 4 driehoekige zwaartekracht”scherm”en voor levitatie, samen met de bol- van Chocky ‘verdwijning’ als in een zwart gat, qua bewustzijn, ontoegankelijk normaal -vergelijk met het donkere/zwarte maan concept…
Met de solaire Stier (gelinkt met Orion, tussen dit teken het 3de teken –dat van de Tweelingen- in en de verstrengelde driehoeken erin astro-geometrisch),
naast de lunaire Leeuw -animus en anima- aan weerszijden van de driehoek van Henoch, zie figuur.
De drie staan voor de 1ste , 2de en 3de dimensie en de overeenkomstige drie guna’s…]).

Warme/yang TETRAËDER (3/6) die kosmische energie of vuur (9) INstraalt
EN koude/yin BOL (6/3) die deze energie (9, in omgekeerde richting voor de tweeslachtige/bidirectionele ‘9’) UITstraalt, zoals het voorgesteld wordt in dit laatste seizoen, bij het bouwen van het kosmische-energieapparaat…

Thermodynamisch, qua warmte-uitwisselingscapaciteit of vermogen (per tijdseenheid) om warmte-energie uit te wisselen, zijn dit extremen, waar de bol een minimale warmte-uitwisselingscapaciteit en dus maximale energetische opslagcapaciteit heeft
en de tetraëder een maximale warmte-uitwisselingscapaciteit en dus minimale energetische opslagcapaciteit. De extremen komen nog verder uit elkaar te liggen als het volume van de bol en dus ruimtelijke opslagcapaciteit toeneemt (met de derde macht van de straal of lineaire afmeting, dus maal 8 voor een verdubbeling van straal!). Deze extremen van grote ronde vormen en kleine spitse vormen vinden we terug in de natuur, zoals een olifant en een rat in het (zoog)dierenrijk, met dan ook sprekende voorbeelden in de Oud-Indische Vedische mythologie (%) -voetnoot helemaal onderaan.

De perfecte bol of sferische vorm, zoals benaderend bij door zwaartekracht licht vervormde waterdruppels, een minimaal oppervlak (en dus warmtewisselaar) heeft voor eenzelfde omsloten volume waar de tetraëder een maximaal oppervlak heeft van symmetrische, rechtlijnige volumes…
De bol of sferische vorm zien we bij typische bij water, dat zelf een maximale warmtecapaciteit heeft door interne eigenschappen en (o.a. gulden-snede angulaire) geometrie. Ook in de ruimte, de ‘ruimtewateren’ of interplanetaire ether, zien we planeten en sterren gewoonlijk deze vorm aannemen, waarbij deze vorm zich optimaal leent om maximaal energie op te slaan.
De tetraëder of het ruimtelijke driehoekig “pyr”amidale (“pyros”=Gr.vuur) Platonische volume wordt al van oudsher gebruikt om vuur voor te stellen. Het gaat dan om meer dan de vormgelijkenis van de scherpe opwaarts gerichte vlam met brede basis met een driehoek of het verbrandingsmodel bekend als de pyramide van vuur. Dit is een tetraëder met 4 factoren die cruciaal zijn voor het proces, waar de 3 zijvlakken de 3 cruciale elementen (WARMTE, BRANDSTOF en ZUURSTOF) van een verbranding voorstellen vertegenwoordigen en de bodem of basisvlak, de KETTINGREAKTIE, of omstandigheden waaronder deze drie elementen zelf-onderhoudend op elkaar inwerken (hierbij zal de gulden snede of Phi -vgl. het Engelse ‘Phi’re- een grote rol blijken te spelen), waarbij de zelf-herhalende circulatie van verhitte ‘trek of tocht van’ lucht en ruimtelijke verdeling van de brand-punten en oppervlak van thermische uitwisseling een rol spelen.

2 extrema van ‘6’ en ‘3’ (in Sanskriet cijfers spiegelbeelden zoals 6 en 9 Arabisch),
warme straler en koel reservoir,
of in de parallel met de dierenwereld:
klein, scherpgevormd, snel knaagdier enerzijds (Chin. Sterrenbeeld waterrat/Waterman/Aquarius? -middernachtelijk qua dagrimte/meridiaanklok- in omgekeerde draaizin verder wat de dierenriemconstellaties betreft (‘het wiel’ draait in beide richtingen (of angulair) tegelijk, reciprook zoals bij staande golven in de axiale of radiale richting ook)…)
en groot, bolvormig (olifant) koudbloedig reptiel (krokodil? MA-kara/5!) anderzijds,
met respectievelijk maximaal en minimaal warmte-oppervlak.
De ‘9’ dan tenslotte als derde punt van de driehoek van kracht,
is zowel oneven, als ook even als ‘de 0′ (modulo 9= rest [Sanskriet:’Vastu’- ook fase(hoek) in ruimste zin volgens de schrijver] bij deling door 9),
man-vrouwelijk zoals de rat, bij het Chinese dierenriemstelsel verbonden met het aantal tenen, aan voor- en achterzijde in dit geval asymmetrisch)…

Mogelijk als onderstaande ‘tabel’ -suggesties welkom (met Zon1 Jupiter2 Venus3 Saturnus/Maan4 Mercurius5 Mars6 Maan7 als plantaire correspondenties voor de cijfers hieronder (modulo 3),
of, in de plaats daarvan, in de volgorde van de weekdagen, te beginnen met 1 zondag, de ‘eerste dag’, in diverse talen ook):

Tamas: 3 van de 369 3D 6 9 simultaan, ruimte, yang gecondenseerd in massa, Ag=zilver/maan-Leeuw, cirkel (sfeer of torus), oog (ajna chakra bovenaan, 6de niveau van beneden),
de derde dag van schepping in Genesis en hoogste ‘donkere’(vrouwelijke), Saturnale (met zwaartekracht gelinkte) Sephiroth “Binah”, centripetaal, gelinkt met de onderste “Malkuth”, het koninkrijk of de 10de sfeer van materialisatie, Shiva, samendrukkend/vernietigend en vernieuwend,

Sattva: 6 van de 369 1D 4’d’ 7 sequentieel, tijd (als 4de dimensie), yin decompressie rondom (naar stralend _licht_), Au=goud/zon-Stier, driehoek (ster/Merkaba-tetraëderpaar, harmonie der tegendelen symbolisch, conform perfect en symmetrisch getal 6), de mens op de zesde dag en zesde Sephiroth, Tiphereth, de (stralende) Zon met ritmische, gebalanceerde pulsatie in het hart, 4de energetisch centrum (anahata chakra centraal, 4de niveau van beneden), Vishnoe, instandhoudende, harmonieuze kracht,

Rajas: 9 van de 369 2D 5 8 (11) grens of kantelpunt tussen beiden, Pt=platina/agni-Waterman; bemiddelaar, ritmisch reizend tussen beiden, sexueel interagerende energie in de 9de sephiroth, de vurige letter Shin, de tweede of heiligbeenchakra, 2de niveau van beneden.
Brahma, scheppend, resonerend activerende kracht.

De frequentieverhoudingen 3 en 9 (1:3) trekken elkaar aan (tamas en rajas (straal 1&2), bij 4de straal evenveel) en 6 en 9 (2:3) stoten elkaar af, aldus John Keely.

De 0 (als keerzijde van de 9), de Adelaar in de Stilte voorbij tijd en ruimte? De Vier(de) of synthese van de 3…

 

NB voor wie ervoor open staat, een getalssleutel (*) hier eenvoudig op de titel vd serie toegepast:

(*) = Angelsaksische ‘Gematria’ alfabet-getalswaarde, per letter in het huidige Angelsaksische alfabetsleutel:
de getalswaarde van woorden wordt dan verkregen op basis van de sommen van deze alfabetische positiegetallen van de samenstellende letters (een ook in andere culturen veel gebruikte omzetsleutel van letters naar cijfers):

A J S = 1, 10, 19 of 1
B K T = 2, 11, 20 of 2
C L U = 3, 12, 21 of 3
D M V = 4, 13, 22 of 4
E N W = 5, 14, 23 of 5
F O X = 6, 15, 24 of 6
G P Y = 7, 16, 25 of 7
H Q Z = 8, 17, 26 of 8
I R – = 9, 18(,27) of 9 (0) )…

CHOCKY” in huidige Angelsaksische ‘Gematria’ alfabet-getalswaarde, met de deelsommen hieronder van links naar rechts:

C=3 (Tweelingen, 3de dierenriemteken, telepathie en etherisch/energielichaam zie Alice Bailey bv.);

H=8,

SAMEN 11(Waterman, groepsbewustzijn);

O=15(huidige [volle maan=’O’]fase wereldmenstype net vóór fase 15+1=16 (*), kwadraat of vierkant van 4 als 4×4,
waar 15 ook het 5de driehoeksgetal is en getalswaarde van IaH, een naam van God met twee (van 4) Hebr. letters),

SOM 11+15= 26 [ getalswaarde van 4letterige Hebreeuwse naam van God IeHoVaH=5*5+1=3*3*3-1,
zoals 2^3=2*2*2 -1=7 universele constante, zal blijken. Zie afbeelding. In onze 3D ruimte is 7 de relatieve expansiefactor van het het volume bij verdubbeling van de zijde, de eenvoudigste gehele getalsverhouding die een verschil maakt, 

van 1 tot 2^3=8, het originele eenheidsvolume niet meegerekend – het belang daarvan in alles ruimtelijk 3-D zal later blijken, zoals

in 2D vlak: 2^2=2*2 -1=3…). 

En dan de 4de, 5de en 6de letter van ‘CHOCKY’:

C3, som 29 [net als 11 Lucas getal, dus ~gulden snede macht…];

K11, som 40;

Y25, som 65 =8*8+1=5*13.

 

Voetnoot (*): 15+1=16, de geheime 16de maanfase in de Vedische Sri Vidya Mantra ‘van de Godin/maanfasen’…

Correlatie:

In de vrij recente SF serie -op Netflix- ‘The Original Angel’ of ‘the OA’ wijst ‘OA’ op zich al op  15+1=16de fase:

O(=15de letter of fase 5.5, ook O’mega of relatief hoogte-&eindpunt momenteel, 5de driehoeksgetal)

+A(=1ste letter, A’lpha, zelfs in beide Hebreeuwse fase-equivalente letters/fasen zoals elders ontsluierd uit enkele – van een 7tal- lagen van Genesis1:1…)

=15+1=16 (‘Chronos’/Saturnale tijdsbasis_10*Phi=16,

aantal lotusbladen van het ‘blauwe’ keel-chakra [met 32=2*16 tanden erboven en handen/engelenvleugels als verlengde, ook aan de schedelbasis als ‘vergeten’ symbolisch gevleugeld centrum of Sanskriet ‘bindu(/oe)’], 

dan vervolmaakt als denkcentrum – ook geometrisch in ‘de boom’ als mens te zien –

in de terug opgaande evolutie naar het ‘3de’-oogcentrum toe, het _6_de centrum tussen de wenkbrauwen);

vooral aflevering vier van seizoen twee van ‘the OA’, ‘sYzYgY’ the 3 Y’s/wise (3 wijzen of astr.: Orion Gordel als wijzer naar Sirius), had enkele verrassende onthullingen over de serie én de reeks in ontwikkeling van de mensheid van individuele denker-wereldmenstype (5) naar 6de (Dag/Adams)type 6.1 (via 5.6 eerst) dat collectief-intuïtief, als 1 wetende verbonden ‘stam’ (in telepathisch simultane/synchrone ‘dialoog’) …

 

Notabene, over deze totaalsom 65 – ook bekend in de leer van magische vierkanten net als 5 en 13 – nog:

65 (grote 6 en kleine 5, in esoterie de macro-& micro-kosmos respectievelijk) als som van Mercuriale Tweelinggetallen 6&5 als basis van tijdskringen met 10 als basis (zoals in Kabbala en dito levensboom met 5/6 centraal in beide telrichtingen) 

én cyclus van 24 (‘Ouderen’, zie Openbaring van Johannes in orig. Grieks[e gematria]), 

die oa. de hele (orthodoxe) astrologie op basis van symmetrie vh zonnestelsel definieert en veel meer (zie elders online).

 

De som 6+5=11 (-Waterman; 6*5=30 Maanfasen en priemgetalsymmetrieperiode, waar getalleer niet los staat van alle andere disciplines als geometrie, muziek en fysica, waar in Sankhya tijdsruimte als 1 geheel gezien werd, lang, vele, vele millennia, vóór Albert [etymologisch ‘de stralende’] Einstein, die de gespleten weten-‘schap’jes (van het grote, kleine, enz. en) van nu niet tot intrinsieke eenheid kon brengen als in Sankhya )…

 

Voor het belang van de ‘5en en 6en’ (zeker in een grotere context van de huidige kiem van overgang van wereldmenstype 5 naar 6)…

in deze tekst aangehaald, zie bijv. ‘de’ (een) naam van God IeHiVaH=10+6+5+6=26[=2*13] in Hebreeuwse gematria en het meerlagig betekenisvol getal 1065 in de Stanza’s van Dzyan in de Geheime Leer (H.P. Blavatsky) en de initialen van Genesis1:1 (-’11’), eerste zin van de originele (Hebr. voor Oud Testament) Bijbel…

 

In dit alLes ligt  O.A.  de sleutel tot (1heid in) veel lagen (of simultane dimensies), 1heid in verscheidenheid…
O. A. ook ‘letter’lijk als 15.1 of 15+1=16, van driehoeksgetal naar vierkantsgetal van 4, driehoek naar vierkant, trivium naar quadrivium-menstype,
waar 15 en 16 respectievelijk de sequentiële getallen -in tijd- zijn van 5.5 en 6.1 -zie elders ivm. wereldmenstypes …

Of O.M. als ‘onder meer’ [1+13=14substralen*7stralen=98~=100 als eenheid, op 2 decaden na], 

‘E Pluribus Unum’.
Eénheid qua essentie in veelheid qua vormexpressie, waar eendracht macht ten GOeDe geeft,
dus laat ons samen denken, voelen en samen werken als netwerk, 1 in bewustzijn en Wil-ten-GOeDe !

Ge9,

SVN, 4/7/21, aangevuld -na bekijken van seizoen 3 van Chocky- op 8/7.

PS:

S -VN=19 -36(=22+14, totaalsom 55=1+2+3+..+10, 2 keer 5 of liefde-wijsheid[zie Straal-perioden/cycli&-Tetractys-post later]=10 van Wil gemanifesteerd op Aarde, de volle moeder-cyclus) – 1’936-1:36’9! Elders meer de 3:6:9 van J. Keely, N. Tesla, wat schrijver ‘drievuldigheden’ noemt van Globale Logaritmische Schaalinvariantie, enz.

SVN (‘SUN’ in Latijnse versie) gaf de schrijver hoger als z’n initialen, 

enkel als voorbeeld van getalsmatige duiding -in meer universele ‘getaltaal’- uit de samenstellende letters [19 als hexagonaal getal, en rangordegetal van de S in 19de alfabetische positie,
verwijst daarbij bijvoorbeeld naar Tarotkaart 19 (herleidbaar tot nummer 1 van het stelsel), de Zon, en als vierkantswortel van 361 naar de 360 graden van de cirkelomtrek en centraal punt 1, oud zonnesymbool, 36 als 6×6 voor V+N ook] , tegelijk van de SUN (Engels) of Zon, op ‘t einde:
Met het getal 1/10 van de 1ste straal van Wil (55=10/1, Vulcanus-aspect van de Zon, waar ook de verre buitenplaneet Pluto op deze straal staat) van Liefde-Wijsheid (55 als 5+5), waarbij 5 het getal is van de 2de straal (10/2=5) van het hart van de Zon, zoals ook Jupiter, die als grootste (zoals de olifant in het dierenrijk of de Vedische Ganapati) en ‘bloedstroom’ ook verbindt met andere zonnestelsels of STeRren, centra van STR of sattva, tamas en rajas… 

 

“Synthesis is Symphonic Simultaneity/Synchronicity in Space!”
of  “Synthese is Symphonische Simultaniteit/Synchroniciteit in Ruimte!”
(SVN).

Samenwerken in vriendschappelijke netwerken of broer/zusterschap: eendracht maakt macht, ten GOeDe

(11 is -naar zodiakale volgorde- het getal van de Waterman, teken van groepsbewustzijn, de huidige fase van de precessie van de Aarde,
en gaat over het tweeling zijn met God -in EL-Kaar- de 10 en 1, de grote en kleine 1,
net als Ganesha (zie voetnoot (%)) in bol/sfeer- en tetraëder/’tent’-verschijningen als geometrische symboliek, de verborgen sephiroth of ‘sfeer’ (cijfer…), Daath, het centraal wederkerige ‘vuur’ voorbij de 10 ook, de 1 tussen 3 en 7 (sferen);
QBL of Kabbalah heeft getalswaarde 137, met ook betekenis als ~ de universele fijnstructuurconstante in de fysica)…

 


NB:
De schrijver tracht in de komende teksten de nodige achtergrond te geven om de samenhang te zien,
en de teksten te verduidelijken.

Want, hij is zich ervan bewust, z’n simultane denkwijze lijkt wel een bodemloze waterkruik of -put – naar onuitputtelijke energie en geïnspireerd simultaan-inzicht, moeilijk te verwoorden in tijd, bijvoorbeeld WA. Mozart verstond kunst een symfonie, ogenblikkelijk als een landschap gezien, te vertalen in noten achter elkaar.. Een bodemloze put, zonder einde (in tijd), waarin je valt, perfect veilig echter want de (valse, relatieve) bodem zou ‘t probleem zijn bij de ‘vrije’ val in ruimte, het nieuwe ‘simultaan-leren & waarnemen’ …

 

Bij vrije energie gaan we immers naar de wortel van materie of ruimte-substantie die de absolute eenheid is en hefboom van simultaneïteit van alles in de ruimte, werkelijk onuit’put’telijk,

zoals de donkere energie of Zwarte zon (vertegenwoordiger van de sterren, alle sterren tegelijk of ruimtelijk simultaan geteld, buiten de Zon als 1 in tijd lineair brandpunt van bewustzijn, samen twee polen van ruimte-tijd van de ellips-as van de Aardebaan) als astrologisch punt of richtingaanwijzer, 
conjunct met Sirius voor onbepaalde tijd op Aarde, de ‘Koningin van de Nacht’ of nachtzijde of donkere rechterhemisfeer in ons brein ook…
 

Voor wie de rol van Sirius, de Andere (en ANDRogyne) Ster ten opzichte van de Zon (koning van de dag), zon voor de ingewijde, niet duidelijk was in voorgaande tekst, deze ‘fel (be)lichtende’ link met uitleg:

https://www.visionslab.nl/stefaan/sirius-hondster .

Voetnoot (%):
Heer Ganesha, de Hindoe-god met het olifantenhoofd van de wijsheid, de literatuur en het wereldlijk succes, die obstakels verwijdert (of schept, naargelang de behoefte), zou in de Vedische overlevering de zoon van Parvati en Shiva (gelinkt met tamas, compressieve modus) geweest zijn.
Hij was een veelvraat, symbolisch voor de maximale energie-opslagcapaciteit in vergelijking met de tetraëder, gesymboliseerd door zijn slagtand (die ook “Ekadant” wordt genoemd, “met één slagtand”, ook een alles doordringende doordringende draaikolk van ether of ruimtesubstraat voorstellend) of een rat of muis, van oudsher doelbewust gekozen als zijn voertuig.
Zijn (bolvormige!) potbuik symboliseert een kruik vol voorspoed of overvloed (zoals in de astronomische weergave van de Watermanconstellatie), een soort abdominale hoorn des overvloeds.
Heer Ganesha heeft vele namen, waarvan de getalswaarden ook informatie geven over zijn aard. De voornaamste zijn Ganapati (Heer van de stam of aanwezigen), Vighnesvara (beheerser van alle hindernissen), Gajanana (olifantengezicht), Gajadhipati (Heer van de olifanten), Lambkarn (langoor, een link met ether of het medium van geluid, ook in de ruimte voor de scalaire longitudinale elektromagnetische ‘sattvische’ golven waar Nikola Tesla mee werkte en door Maxwell theoretisch gevonden, nadien verkeerdelijk weggelaten door zijn opvolgers met de onbegrepen vierdimensionale wiskunde met viertallen of quaternionen), Lambodar (hangbuikig) en “Ekadant”, met één slagtand.

Op een avond, nadat hij zich helemaal volgepropt had (!), besloot hij een postprandiale rit te maken op zijn favoriete rijdier, Mooshika, een rat of spitsmuis. Langs de maanverlichte weg kwamen ze een grote slang tegen en de geschrokken rat sloeg op hol en gooide de dikke god omver. Heer Ganesha viel zwaar; hij kwam zo hard op de grond dat zijn maag openbarstte. Heer Ganesha raapte de resten van zijn zelfrespect, zijn overvloedige ingewanden en de slang bij elkaar, gebruikte het reptiel handig als riem en bond zichzelf weer aan elkaar. Gejoel van spot verstoorde het vredige tafereel; het was de maan die het hele voorval met groot genoegen had aanschouwd. Heer Ganesha verloor zijn zelfbeheersing en zocht boos naar iets om naar zijn kwelgeest te gooien. Omdat hij niets geschikts vond, rukte hij een van zijn slagtanden af en slingerde die naar de maan. Hij voegde er een wraakzuchtige vloek aan toe dat de maan om de zoveel tijd haar kracht om licht te geven zou verliezen. (Vergelijk dit met onder andere het Egyptische verhaal van Horus met zijn twee ogen, waarvan de zonne-oog (als) één blijft, maar de maan verminkt wordt, met wiskundige breuken als binaire machten opgeteld, overeenkomend met de maancyclus met toenemende en afnemende maanfasen).
Een andere verklaring voor zijn ontbrekende slagtand is dat hij deze heeft uitgetrokken in zijn enthousiasme om de Mahabharata, het religieuze epos van de Hindoes, op te schrijven op het dictaat van de wijze Vyasa. Hij was immers de Hindoe-god van de geleerdheid en de beschermheer van de letters (een link hier naar de informatie-uitwisselingsruimte op hun oppervlak van bolvormige eenheden, met inbegrip van zwarte gaten). Waren allen in de literaire wereld maar zo vriendelijk, zachtaardig en welwillend (vergelijk met de kapha/phlegmatische – eerder tamasische – kwaliteit, materiële samenhangende traagheid en stabiliteit) en goedaardigheid, tevens beschermer van zijn moeder Parvati) als Heer Ganesha.

Het voertuig van Heer Ganesha is een muis. Aangezien ratten er over het algemeen in slagen zich door elke obstructie heen te knagen, symboliseert de rat het vermogen van deze god om elk obstakel te vernietigen (zie de ‘fiery’/’Phi’ery/vurige rajasische -bij pitta, waarbij Phi toepasselijk de gulden snede is- resonerende, soms nuttige destructieve kwaliteit van de scherpe tetraëder, snel in warmte en informatie-uitwisseling, esoterisch ook Fohat, Kosmische Intelligentie, die de kleinste gaatjes/koilons in de ruimte-ondergrond graaft als scherpe, snel draaiende wervelingen als de slagtand of het _oog_ van een naald). Als olifant gaat hij door de wildste begroeiing van een woud, ontwortelt en verscheurt de dikste bomen die zijn pad hinderen en velt alles wat hem in de weg komt. Terwijl hij gaten boort als een muis kan hij ook door de smalste ruimten en dikste muren glippen. Bovendien wordt de muis geacht de meester te zijn van binnenin alles. De alles doordringende Atman (ziel) is de muis die leeft in het holletje dat Intellect heet, in het hart (kern) van ieder wezen. Het verbergt zich achter de ondoorgrondelijke vorm van illusie.
De legende over Heer Ganesha die de voorkeur kreeg boven alle andere goden, toont aan hoe scherp zijn intellect was. Alle goden wedijverden met elkaar om de eerste plaats van aanbidding onder de leken. Er werd besloten dat de god die het eerst zou terugkeren na het hele universum doorkruist te hebben, tot winnaar zou worden uitgeroepen. Alle goden en godinnen renden op hun snelle voertuigen. Heer Ganesh met zijn dikbuikige lichaam en muizenvoertuig kon daar nooit tegenop. Hij nam een rondje van zijn ouders, Shiva en Parvati, en zat daar maar aan het vertrekpunt. Hij werd tot winnaar uitgeroepen, want wie een rondje om zijn ouders maakt en hun voeten aanraakt, doorkruist het hele universum. Sindsdien wordt Heer Ganesha altijd als eerste aanbeden en komen alle andere goden op de achtergrond. Een andere legende vertelt dat Parvati in tranen uitbarstte toen ze zag dat het hoofd van een olifant op het lichaam van haar zoon werd vastgemaakt en niet kon gekalmeerd worden. Om haar te kalmeren kondigde Brahma aan dat onder de verering van alle goden, die van Heer Ganesha voor altijd de eerste voorkeur zou moeten hebben.

Heer Ganesha vertegenwoordigt de eenheid van het kleine wezen, de mens, met het grote wezen, de olifant. Het is de versmelting van de microkosmos met de macrokosmos, van de waterdruppel (bolvormig) met de oceaan (over de planetaire sfeer heen) en van de individuele ziel met de goddelijkheid.
Dit is de schaalinvariantie die de kleinste en grootste schaal van het universum overbrugt als één ondeelbaar, verbonden geheel.

 

English version later by

uw mede-levensleerling tot uw dienst,

SVN

NB Dit alles u aangeboden als vertrekpunten, voor zover mogelijk vrij van model of autoriteit buiten die van het zelf geziene innerlijke feit of totaliteit, uiteindelijk mogelijk vrij van zelf als vanzelf … 

(C) Stefaan Van Nuffel, 2021

Sirius van Canis Major aan de hemel en Lepus bij Orion
Universele constante 7 als verschil tov. 1heidsvolume bij kubische tijdruimte-expansie 2x2x2