Select Page

Sankhya-Siddhi-staat-Wetenschap

Sankhya_Siddhi-staat_Wetenschap en Spiritualiteit als één (English version/Engelstalige versie  later)

 

Beste mede-levensleerling,

Vanochtend 23/6/21 tussen 5 en 6 (!-zie verder…) was er -op’nieuw’, 

maar telkens als nieuw- in het lichaam, dus ook hersenen en hart, 

de meditatieve staat van synchronisatie met alles wat zich aandient 

ruimtelijk – en qua instantane informatie-elementen – binnen en buiten tegelijk, 

in plaats van de sequentiële met lineaire gedachten(stroom) in tijd.

 

Een gelijkenis met de eerstgenoemde bewustzijnstoestand is enigszins te zien

in het mechanisme van parallelle netwerk- of kwantumcomputers

en is volgens de schrijver gelinkt met scherp zuiver intuïtief-feitelijk-synchroon groepsbewustzijn,

nu pril kiemend als (5.)6de type mens, als toekomst sluimerend in het huidige (5[.5]de) wereldmenstype (waar het 4de het Atlantische is, heel anders dan nu [en het 5.0de de oorspronkelijke Noah]), 

met eerdere voorlopers in prins Gautama Siddhartha als de discipel van de Buddha

en J. Krishnamurti (*) bijvoorbeeld, 

en zij wordt bijvoorbeeld ook met altijd benaderende woorden de ‘Siddhi’ staat genoemd.

 

Sla bij het lezen

in en eventueel vóór de TEKST (vanaf *******) hierna 

maar over wat niet resoneert. (Voor wie inleiding behoeft: zie NB op het einde:
in eenvoudige taal & tekeningen.)

Een tekst of mini-artikel over kenmerken ont’de(n)kt en hier verbaal kort geformuleerd als wijzer, voor wie ‘t (enigszins h)erkent, als feit,

naar én in de ‘Siddhi’ staat of spontane ‘meditatie’ op zich. Deze tekst erover komt tegelijk van daaruit

en nodigt uit tot “simultaan-denken en totaal-waarnemen” van alle elementen tegelijk, vrij van tijd… 

 

Te zijn en zien dus, 

vóór het na-denken al, in tijd en sequentieel. 

Of

2(=)’B’ & 2 ‘C’ klankgewijs Engelstalig 

(de ‘=’ duidt op equivalent getal 

– voor de 2de letter B, 

de eerste in de Bijbel of dus Genesis1:1 bijv. waar Binnen en Buiten ‘in den Beginne’ samenkomen –

in de kunst van ‘gematria’ – in diverse talen of dus alfabetten- 

waar elke letter een getalswaarde heeft naar rangorde, iets waarvan Shakespeare [of “Shape-Sphere” of S’Pi.R radius/straal waarmee dubbele constante Pi de omtrek van een cirkel geeft] goed op de hoogte was) …😉

 

Wordt vervolgd op meerbladige (dubbele) website livinginsight dot be of www.livinginsight.be (Engels-&Nederlandstalig), later met artikels; 

de virtuele grond ervan is nu bijna verhuisd (later ook www.levendinzicht.nl met zelfinzicht focus, Nederlandstalig vooral).

 

Geniet van het weer, vóór ‘on’-weer, op de gulden middenweg 🙂 (waar beide weren polen zijn van hetzelfde) .  

💜🙏🏻

  🤗

 

{Voetnoot (*): Het 6de beginsel (in Theosofie), ‘buddhi’ in Sanskriet, heeft daarbij betrekking op het directe simultane ‘zien’ van alle lagen of aspecten. 

Deze zuivere, op zich vormlozere, onpersoonlijke intuïtie (vaak verward met emotionele onbewuste voorkeuren en onbewuste associatieve conditionering op het emotioneel persoonlijke gericht) heeft z’n brandpunt 

in het 7de energiecentrum [van onderaan te tellen in de klassieke telling], 

aan de kruin van het hoofd gelegen, gelinkt met de epifyse of pijnappelklier fysiologisch.

 

Het symbolisch brandpunt van het (mentaal, ‘manas’, volgens denkvermogen begrepen) (in)’zien’ ligt in het 6de energiecentrum [van onderaan te tellen] is gelinkt met de hypofyse, tussen de wenkbrauwen, wat bij stilvallen van het denken door inzicht, in zijn hogere functie ontvankelijk is voor werktuiglijk doorgeven van de hogere intelligentie in diens wederhelft-centrum, het 7de.

Het 5de of keelcentrum lijkt meer affiniteit te hebben met de spraak en het vormhebbende, ‘lagere’ denkvermogen en de derde straal van actieve scheppende intelligentie, als het woord in trilling bijvoorbeeld}. 

 

          *******

ZIE-Hier de TEKST :

 

Bij niet-mentale/niet-(wils)denkbeeldige,

quasi ‘onbewuste’ diepe weigering van binnenuit

van initiatief of impulsen tot denken is er de ‘Siddhi’staat (zie esot. Boeddhisme, Yoga sutra’s Patanjali of bron ervan als feitelijke Sankhya (niet-)’weten’schap, enz.),  

perfecte resonantie.

 

De ‘Siddhi staat’ is extreem ontspannen, maar alert, met bepaalde fenomenen bijvoorbeeld in de hersenen ook en ‘para’normale toestanden van synchroniciteit. 

het menselijk brein vertoont dan symptomatisch

hersengolven aan 7,5/2=3,75 trillingen per seconde [=Hertz] en de eenvoudige harmonischen ervan

(waken[Alpha+=Beta~7,5+Hz], dromen[Theta~3,75Hz], diepe slaap[~1,875Hz]),

 

of algemeen ‘A, U en M’, 

of ‘sattva, rajas en tamas’, 

de 3 kenmerkende eigenschappen of “guna’s” [hoofd-stralen] 

van conditionering van materie-energie-bewustzijn tegelijk- 

 

de 4de paradoxale staat of ‘turiya’, in levende stilte voorbij de 3 staten van geconditioneerd bewustzijn, 

vrij van deze 3, 

die 1-voudig verdwijnen in hun enkele wortel van oermaterie ‘mula-prakriti’, 

de oer-materiële substraat-1heid

 

van ongeconditioneerd bewustzijn, 

‘purusha’ of ‘vrije, oorspronkelijke energie’ voorbij en achter de schepping/’schepper’ en alle duale concepten die dan als reciproke polen van hetzelfde in elkaar oplossen) .

 

Linker en rechterhersenhelft daarbij perfect in evenwicht.

Als de denkgeest z’n activiteiten stopt, gaat het SEQUENTIEEL TIJD denkproces over in zijnsstaat van SIMULTANEÏTEIT, RUIMTE-COHERENTIE. 

 

In die staat dan ook vervolmaking van eender welk rationeel en logisch denkproces. 

Met gelijktijdige verwerking van 7^3=343 informatie-verzamelingen met intellectuele conclusies ook.

 

Enige bewijs van de feitelijke staat der ‘dingen’ en dit alles, 

de eenheid van schepper en schepping 

is (in) die staat zelf… 

Niet in teksten, schema’s, woorden of getalsrelaties, 

die louter naar aspecten ervan kunnen verwijzen als puur vanuit die staat afkomstig.

Dus is ‘in het hoofd’ helder en ten volle aanwezig zijn, ook een grote kunst, waar het denken bijvoorbeeld ook zijn beperkte, geschikte plek vindt. 

 

Zo, in die staat, ontstond wschl. Sankhya ‘holistic science’/integraal-inzicht – in 68+4 ‘Sankhya Karika’ sutra’s gecodeerd ook- meer dan 10.000 jaar geleden met oa. ‘binnen=buiten’ (=reciproke a-dualiteit)… 

‘sattva, rajas en tamas’, of propagerend/balancerend golvend ritme, actieve kracht (resonantie) en passieve weerstand (cohesie), 

de 3 kenmerkende eigenschappen of “guna’s” [vergelijk met de 3 hoofd-stralen],

 

in klank (de originele zonder gebruik van de tong voor mengen tot complexere gesproken klanken), A, U en M, 

zoals de hoofdkleuren groen, rood en blauw

of AUM 

of Aam(e)n/Om, waar in de klank O die van de A en U(oe) samenkomen… 

 

Guna’s zijn in feite de drie basiskwaliteiten of eigenschappen van de natuur.

Sattva, rajas en tamas staan respectievelijk voor de kwaliteiten van licht (bewustzijn), energie en materie en bevatten intelligentie, leven, en de kracht om materiële vormen te produceren.

Ze zijn alledrie nodig in de schepping, goed noch kwaad op zich. 

Ook is het belangrijk om te onthouden dat alledrie de guna’s relatief zijn. Iets wat voor de één sattvisch is, kan voor de ander tamasisch zijn.

 

De guna’s zijn dynamisch, met elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar op verschillende manieren, en hebben ook enige continuïteit, zoals materie stabiel en statisch lijkt, in feite een zeer dynamisch gegeven als interferentie van staande golven… 

 

(Te) Kort door de bocht: 

Sattva, rajas en tamas respectievelijk

‘ease, dis-ease en deceased’ m, 

als – vrij vertaald – ‘lichtheid in dynamische, ritmische balans’, ‘ziekte’ of eigenlijk ‘onrustige kracht’ (op weg naar nieuw evenwicht als het lichaam of geest ‘ziek’ is en zich uitzuivert in helende resonantie) en ‘overleden’ of, sterk figuurlijk veralgemeend, in totale RuST of ReST (of ReSeT, verwant aan eeRSTe/first day=Sunday [rustdag zondag klassiek, waar de Zon/STeR in feite linkt met Uranus, de 7de, violette/’witte’ straal waarin de 3 {hoofdkleuren/(licht)stralen ook} samenkomen], het eeRSTe element AARDE – gelinkt met het energetisch eerste of wortelcentrum- ook 

en met de stille overgang naar balans van de 3 guna’s R, S & T dus, 18/9, 19/1 en 20/2 in huidige alfabet, niet toevallig… ) . 

 

Ze zijn belangrijk als dominante eigenschappen in de geestelijke en subtielere spectra van conditionering en spelen een grote rol in de ayurvedische dosha’s of lichamelijke constitutie als vata, pitta en kapha in bepaalde verhoudingen.

 

Deze drie kennen ook 

een hoger equivalent 

(zoals tamas ook een vernieuwende kwaliteit heeft, doordat vernietiging plaats maakt voor een nieuwe schepping en inertie verbonden is met de fund. eenheid van alle dingen fysisch…) 

 

naast de 4de staat van a-guna, vrij van attributen dus van de conditioneringsnatuur in het spectrum van materie, energie &bewustzijn ‘Prakriti’ met de drie-eenheid (3:6:9), 

 

‘Purusha’, gedeconditioneerd bewustzijn of ook vrije energie, die samen gaan, dus voor de mensheid is de tijd nog niet rijp; die tijd is, kiemend en komend, én voorbij, zoals te zien in het werk van John Keely en Nikola Tesla nadien onder meer…

 

De 3+1+3 (r, t, s, 0, S, T & R) samen geven zo de zeven, analoog aan de zgn. 7 stralen of oervibraties over decaden heen in het energiefrequentiespectrum . Er is onderbouwing voor de zevenheid, ook lang gezocht in Theosofische milieus bijvoorbeeld, onder meer wiskundig en fysisch-geometrisch, en de 10-heid (de decades) en hun belang, zoals een coherente unificatietheorie of minstens minder tegenstrijdig, coherent model voor de fysica heden.

{Daarover alvast dit, elders  meer:  Er is onderbouwing voor de zevenheid of 7 als universele constante basis voor de 7 stralen bijvoorbeeld, alvast kort, naast het aantal mogelijke combinaties van 3 fundamentele guna’s, hoofd-stralen of hoofdkleuren (1,2,3, 1,2 1,3 2,3 & 123) ook als universele constante (3D octaaf 2^3=8-1, wat bij het originele kubische eenheidsvolume van 1 komt als de zijde ervan verdubbelt,

de eenvoudigste transformatiefactor, ook in muzikale harmonie).

 

NB:

Iets wat qua actualiteit bij bovenstaande tijdloze inzichten en integrale wetenschap aansluit alvast…

 

Unificatie fysica anno 2021 in de vorm van bijvoorbeeld de Resonance Science Foundation aan een grote inhaalbeweging bezig: uit holografisch principe en entropisch principe gerelateerd aan de oppervlakte/volume holografische verhouding Φ (niet de gulden verhouding, die wél een rol speelt hierbij en bij de rajasische fractale resonantie) zijn nu alle fundamentele constanten van scratch berekenbaar met onbeduidend minimale fouten van ~10^-10 of 10^-12. 

Dit in één verenigd theoretisch kader voor alle deeltjes en krachten in onderling verband met diepere grond op basis van onderliggende geometrische, fractale/schaalinvariante structuur van tijdsruimte zelf:

https://www.resonancescience.org/scale-invariant-unification

 

Met Sankhya geïnspireerde insteek is het mogelijk gelijkaardig maar complementair dieper te gaan met minder complexe wiskunde, als verlengstuk van eenmakende pure, coherente, ontegensprekelijke logica in Siddhi staat vanuit een dieper gegeven op de rand van het hoger denkvermogen, waar spiritualiteit en integrale wetenschap als één kunnen gezien en beleefd worden, zijn eigen bewijs, zodat onder meer de ‘binnen’ en ‘buiten’ paradox eengemaakte en herbrond wordt in het (be)leven. 

 

Voel je vrij contact te nemen bij vragen of opmerkingen, beste medelevensleerling…

 

SVN 23/6/2021

 


NB:
In eenvoudige taal & tekeningen enkele grove contouren hiervoor, als achtergrond:

https://youtu.be/nM5w3EjikdA oa. op 2 minuten over de priester-wetenschapper (, zoals hogepriesters in oorspronkelijk oud-Egypte toen de 2 nog feitelijk gefundeerd en 1 waren) Copernicus, die in 1543 tot Egypte (Ptolemaeus) moest teruggegaan voor het idee,

door hem dan bevestigd, dat de Aarde rond ‘de Zon’ (of iig. gemeenschappelijk barycentrum van het hele zonnestelsel) draait…

 

Er is een holografisch veld -gekoppeld op alle schalen- als bepalende con-text (zie ruimte als onzichtbare ‘moeder’ van de materie en epi-genetica [‘buiten’, niet per se ‘boven’ als gezegd in fimpje] met feedback in participatieve tweerichtingscommunicatie bijv.)

en samenhang, waarbinnen zinvolle aanpassing en co-operatie/samenwerking sowieso aan de gang en ook voor de mens nu mogelijk is.

 

Dit in plaats van de schijn van afgescheidenheid en blind ‘toeval’, het oude paradigma, hier in 4 puntjes behandeld kort met ‘nieuwe wetenschap’ – zij het nóg gefragmenteerd hier, maar oké als opstap- en bewustwording van de gehele, feitelijke dynamiek waarin wij leven als deel-geheel…

 

 

English version later by

uw mede-levensleerling tot uw dienst,

SVN

NB Dit alles u aangeboden als vertrekpunten, voor zover mogelijk vrij van model of autoriteit buiten die van het zelf geziene innerlijke feit of totaliteit, uiteindelijk mogelijk vrij van zelf als vanzelf … 

Contact Stefaan

15 + 3 =